De voedingsmiddelenindustrie stelt haar eigen eisen aan ERP-software. Wij laten u kennismaken met de belangrijkste functies. 

ERP-software is tegenwoordig onmisbaar geworden in veel bedrijven. Vooral de voedingsmiddelenindustrie profiteert van de introductie van zo’n holistische software. De ERP-applicatie moet echter precies passen bij uw eigen bedrijf. 

Laten we eens kijken naar de algemene functionaliteit van ERP-software voor voedingsmiddelen om beter te begrijpen hoe het processen optimaliseert en uiteindelijk helpt om middelen op alle niveaus te besparen. Vooral bij de productie en verwerking van voedsel is het besparingspotentieel enorm.

Definitie: Wat is ERP-software?

ERP is de afkorting voor de ondernemende taak van enterprise resource planning. Het doel is om alle beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De bedrijfsprocessen moeten zoveel mogelijk worden geoptimaliseerd, zodat middelen op alle niveaus kunnen worden bespaard. 

In dit verband zijn resources alle operationele resources die beschikbaar zijn voor het bedrijf. Naast goederen, het personeel van het personeel, financiële middelen, apparatuur en machines, gereedschappen, wagenpark of onroerend goed. Het is belangrijk om al deze middelen zo over de processen te verdelen dat er op geen enkel moment knelpunten in het aanbod zijn en tegelijkertijd geen geld nutteloos wordt verspild. 

ERP-software brengt alle processen van het bedrijf digitaal in kaart en voegt de gegevens samen in een gemeenschappelijke database. Alle actoren in het bedrijf hebben er dan toegang toe. Dit zorgt voor een snellere informatiestroom en veiligere processen. Daarnaast kunnen afdelingsgrenzen worden overwonnen en kunnen processen aanzienlijk worden gestroomlijnd.

Ontwikkeling van een ERP-software 

Hiervoor bestaat een ERP-software uit modules. Elke individuele module bestrijkt een specifiek verantwoordelijkheidsgebied in het bedrijf en heeft tal van functies die de processen in het gebied ondersteunen en zelfs individuele processtappen volledig automatiseren. De modules zijn via de gemeenschappelijke database met elkaar verbonden en maken zo bedrijfsbrede communicatie mogelijk. 

In een ERP-software zijn er bijvoorbeeld modules voor personeelsbeheer, magazijnbeheer, logistiek, productie of voor boekhouding en klantcontactbeheer. Afhankelijk van de behoeften van een bedrijf bestaat een ERP-software uit al die modules die nodig zijn om uw eigen processen volledig in kaart te kunnen brengen. 

In de loop van de tijd hebben veel ERP-providers zich gespecialiseerd in bepaalde industrieën en hun ERP-software aangepast aan de behoeften van hen. ERP-software specifiek voor de voedingsmiddelenindustrie is ook op de markt te vinden. Deze bevatten al belangrijke functies in hun standaardversies voor voedselproductie. Laten we eens kijken naar een paar van deze functies en hun voordelen in de praktijk. 

Kwaliteitsmanagement met ERP-software

Kwaliteitsmanagement gaat over kwaliteitscontrole enerzijds en kwaliteitsborging anderzijds. De continue controle van de kwaliteit wordt ondersteund door functies voor monsterbeheer of voor het beheer en de bewaking van testapparatuur. Daarnaast kunnen er verschillende testmethoden in kaart worden gebracht en kunnen bijbehorende testplannen worden gemaakt. Het systeem kan dan afwijkingen direct registreren en passende maatregelen nemen.

Er zijn ook verschillende functies beschikbaar voor kwaliteitsborging. Op deze manier kunnen batches precies op tijd worden beheerd. Vervaldatums of resterende looptijden kunnen in de software worden toegewezen, evenals bewijzen van oorsprong en gebruik voor batches. Functies voor terugroepacties zijn ook beschikbaar voor gebruikers, die hen helpen om alle processen veel beter te beheren. 

Functies voor productie en materiaalbeheer

Veel bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie werken procesmatig. Dit vereistreceptbeheer. Functies voor productieplanning metbatchgrootteoptimalisatie, materiaalbehoeftebepaling of grafische planningsborden zijn ook te vinden in een ERP-software. Uiteindelijk moet ERP-software voor productie in kaart kunnen brengen en in het beste geval interfaces met individuele productie-installaties mogelijk maken.

Er zijn ook tal van functies beschikbaar voor materiaalbeheer die goederen holistisch in kaart brengen van ontvangst tot magazijn door hun gebruik tot verzending. Dit maakt te allen tijde duidelijk hoe hoog de voorraden zijn, wanneer ze opnieuw moeten worden besteld en wanneer goederen dreigen te bederven. Op deze manier kan een enorme hoeveelheid middelen worden bespaard. 

Financiële boekhouding en controlling met de ERP software

ERP-software biedt verschillende functies voor financiële boekhouding en controlling. Naast de daadwerkelijke financiële boekhouding kan bijvoorbeeld ook asset accounting met de software worden gedaan. Evenals kostenboekhouding, boekhouding of investeringsplanning. De software ondersteunt met geldige nummers en helpt zo om betere en betrouwbaardere beslissingen te nemen. 

Pin It on Pinterest